Naši prodejnu v Brně již převzalo Centrum Letokruh. I nadále si zde můžete vyzvedávat objednávky z našeho e-shopu.

Jak být v životě vděčný?

Lidé, kteří si zapisují každý den vděčnosti, žijí šťastnější a naplněnější život. Jak být vděčný? Jak prožívat život šťastněji a plněji? Jak to prakticky udělat?

Kdykoliv nám tento vesmír poskytne jakoukoliv zkušenost, jedinou adekvátní odpovědí je vděčnost. A za vaši vděčnost a přijetí vám přichystá další a další situace, za které můžete být vděční a které vám budou ku prospěchu. Být vděčný za cokoliv, co vás potká, to je velká věc.

Být vděčný i za zdánlivě špatné věci, které se vám dějí, to je důležitý princip, do kterého se doporučuji ponořit, přijmout jej a prožít. Pochopit, že cokoliv se děje, se děje proto, aby nás to něčemu naučilo a aby nás to někam posunulo. Každý takový okamžik je jedinečná nabídka vesmíru pro to objevit to, proč jsme sem přišli.

Začnete-li být vděční za zdánlivé maličkosti, změní to váš život a přístup k němu – transformuje to pohled na celou vaši realitu.

Již nebudete zlořečit a prožívat přehnané negativní emoce, když se přihodí nějaký problém, ale naopak jej s vděčností přijmete a budete vědět, že se to stalo z toho z důvodu, aby se mohlo stát třeba něco mnohem lepšího, než jste si vůbec dokázali představit.

Vděčnost roztáčí spirálu úspěchu, radosti, štěstí a blaženosti. Cokoliv se stane, je správně – je to příležitost k růstu. To je veliké osvobození, veliké přijmutí, mír v mysli i srdci. Ačkoliv ne vždy to je snadné nebo možné.

Budete-li však své reakce na události vědomě sledovat a směřovat energii k prohlubování vděčnosti, časem přijde uvědomění, že vše je o přístupu. To říká kde kdo, ale uvědomuje si to málokdo. Vědět a uvědomovat si to, znamená podle toho žít a konat. Prožívat to ve své realitě. Vděčnost tak kompletně promění váš život. Ve skutečnosti se to ani nemusí moc projevit ve vaší hmotné realitě, ale přesto budete žít úplně jiný, šťastnější život. Budete jej totiž jinak prožívat. Uvidíte vše z jiného úhlu. Budete ve všem vidět důvod pro to být vděční a žít s mírem v srdci. V srdci, které se mysl snažila možná tak dlouho bránit a stavět kolem něj zdánlivé zdi.

A samozřejmě, i hmotná realita se může v mnohém trvale změnit.

Vděčnost je tak úzce spjata s vnitřním štěstím člověka, že nebudete-li ji v sobě pěstovat, jen těžko jej v sobě objevíte.

Ale jak být vděčný?

Jako vše, i vděčnost vychází zevnitř nás. Z podvědomí, chcete-li. Z toho, jak máme naprogramovanou mysl, vzorce chování, z toho, kým jsme. A není jednoduché to rychle změnit. Jistěže si můžete v jakékoliv neblahé situaci říct: „a teď jsem vděčný“, jenže abyste opravdu danou vděčnost prožívali, toto nestačí.

Anebo víte co? Stačí! Jen je důležité pochopit, že to bude chvíli trvat. Podvědomí se formovalo mnoho let. Dlouhou dobu bylo programováno určitým způsobem a přeprogramovat jej bude také chvíli trvat. Dobrá zpráva je, že vám nyní dám kompletní praktický návod na to, jak v sobě objevit vděčnost i za ty nejmenší maličkosti a časem ji i skutečně prožívat v každodenním životě.

Garantuji vám, že pokud budete následovat minimálně první z následujících dvou doporučení, začnete brzy prožívat život s větší vděčností a naplněním.

1. Doporučení – pište si deníček vděčností

Toto je opravdu největší základ přeprogramování vašeho podvědomí. Opravdu je to velmi důležité! Každý den si napsat, za co jsem vděčný, to je rituál, který dělám již 2 roky v kuse a bez kterého to ani vám pravděpodobně nepůjde. Garantuji, že to funguje a brzy po aplikování této metody uvidíte reálně změny ve vašem životě.

Pořiďte si papírový deníček nebo založte elektronický sešit třeba i na vašem mobilu nebo tabletu a každý den (doporučuji večer před spaním) si napište minimálně 3 věci, za které jste vděční.

Z počátku vás nemusí nic napadat, ale to je v pořádku. Dokonce ze začátku ani nemusíte onu vděčnost cítit. Důležité je si to napsat! Tím, že to napíšete, dostanete vaši myšlenku ven skrze tělo (vaši ruku) na papír nebo na display a tím ji zesílíte a začne působit ve vaší realitě.

Mozek ji uvidí a podvědomí se začne přeprogramovávat, čímž se začne celá realita přizpůsobovat a měnit. Jak jistě víte, váš život je tvořen z naprosté většiny vašim podvědomím, které ovládá většinu vašeho těla i mysli. To znamená, že jakmile něco změníte v podvědomí, musí se to zákonitě projevit i ve vašich životních situacích. Zjednodušeně řečeno, začnete prožívat realitu tak, že budete mít čím dál víc důvodů pro to být vděční. Realita vám v tom bude nakloněna, protože tomu budete věnovat pozornost.

Doporučuji psát vaše vděčnosti v přítomném tvaru:

„Jsem vděčný za …“

Pokud ze začátku nevíte, co napsat, pište o běžných věcech (které samozřejmě ve skutečnosti vůbec běžné nejsou) jako: Jsem vděčný za to, že mohu být zde na Zemi a prožívat tento život. Jsem vděčný za vzduch, který mohu dýchat. Jsem vděčný za mé tělo, díky kterému se mohu pohybovat. Jsem vděčný to, že jsem mohl prožít dnešní den. Jsem vděčný za to, že jsem zdravý. Apod.

Pište to, i kdyby to pro vás nebyla momentálně pravda. Jediné, o co v počátku půjde, je dodržet disciplínu a psát to. Najít něco, za co si aspoň myslíte, že byste mohli být vděční. Vytvořit si z toho návyk, kterým si přeprogramujete podvědomí, a bude pro vás čím dál snadnější uvěřit tomu, co píšete, až se to nakonec stane tím, co prožíváte. 

Vyzývám vás k akci!

Založte deník vděčností a pravidelně, den za dnem, do něj napište minimálně 3 vděčnosti.

Uvidíte, že brzy jich budete psát mnohem více a vděčnost se stane součástí vaší reality.

zazraky

2. Doporučení – vystupujte z komfortní zóny

Není lepší věci na přeprogramování podvědomí než zážitek. Výstup z komfortní zóny, kde musíme vynaložit nadměrné úsilí, nás obrovsky obohatí nejen nabytou zkušeností a rozšířením samotné zóny pohodlí, ale také tím, že když se vrátíme do normálu, uvědomíme si, že je to ohromný dar, vzácnost, a že bychom za to měli být vděční. Výstup z komfortní zóny nám dovolí prožít, že komfort, který považujeme za samozřejmost, vůbec žádná samozřejmost není. Dovolí nám se podívat na náš „běžný život“ novýma očima.

Zde není třeba dlouhého vysvětlování, je třeba konat akci. Zeptejte se sami sebe, kdy jste naposled vystoupili z komfortní zóny? A jak často z ní vystupujete? Kdy jste cestovali někam, kde jste se o sebe museli sami postarat na úplně cizím místě mezi cizími lidmi? Kdy jste udělali něco, co běžně neděláte? Kdy jste udělali to, z čeho máte strach? Vážně. Zeptejte se sami sebe, než začnete číst další odstavec!

Chcete-li v tomto směru trochu popostrčit, jsou tu různé možnosti. Za mě velmi doporučuji např. přechod po žhavém uhlí, kde zažijete, co to znamená překonat svůj vlastní strach, překonat sama sebe a udělat věci, kterých se smrtelně vážně bojíte. 

Kromě vděčnosti je odměnou za výstup z komfortní zóny nová životní energie. Energie, kterou získáte tím, že překonáte strach a transformujete jej na energii akce. Proto lidé, kteří v životě překonávají svůj strach, postupují nejvíce dopředu a mají stále více a více energie. Dělají sice náročné věci, ale energie, kterou do nich investují, se jim mnohonásobně vrací.

Výstup z komfortní zóny je princip, který vám umožní růst, být vděčný a zároveň mít spoustu energie na uskutečňování svých vizí.

Toto jsou dvě má doporučení, která pokud pochopíte a budete se jimi řídit, vám kompletně dokáží změnit realitu a vděčnost se stane součástí vašeho života.

Pokud jste dočetli až sem, nejspíš to se změnou svého přístupu myslíte vážně a máte velmi dobře vykročeno. S aplikováním dalších kroků doporučuji neotálet a založit si deníček vděčnosti ještě dnes.

Na závěr si můžete pustit toto krátké video jako první krok k vaší vděčnosti za život:

Budeme moc rádi, když nám napíšte na náš facebook, jak se vám daří váš nový zvyk naplňovat.

Podobné články

9 důvodů, proč začít meditovat

9 důvodů, proč začít meditovat

18.02.2019

Dává vám to, co děláte, smysl, nebo je to prázdné a ve skutečnosti jen před něčím utíkáte a nedokážete se zastavit?

číst celý článek

všechny články